Pakendipressid

Tänapäevane pakendipress vähendab märkimimisväärselt pakendite käitlemisega kaasnevat kulu.

Saada kontaktisoov